فهرست

بازتاب اخبار

حضور مدیرکل و کارکنان اداره کل کتابخانه های قزوین در بزرگداشت حماسه نهم دیفاطمه محمدبیگی مدیرکل ، میثم محمدی حراست اداره کل ، جمعی از کارکنان ستادی و کتابداران استان قزوین روز پنجشنبه نهم دی ماه با شرکت در مراسم بزرگداشت حماسه 9 دی ، این روز را ارج نهادند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین، کارکنان کتابخانه های استان با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مراسم بزرگداشت حماسه نهم دی شرکت و با حضور معنادار خود تاکید کردند ، همچنان پای آرمان‌های ایران اسلامی ایستاده اند.
این مراسم در مزار شهدای شهر قزوین برگزار شد.
 

عكس های مرتبط :