فهرست

اخبار شهرستان‌ها

جلسه تخصصی نقد و بررسی کتاب خداوند الموت برگزار می شود


با همت واحد فرهنگی اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین،  جلسه تخصصی نقد و بررسی کتاب خداوند الموت و بررسی  مستندات تاریخی در رابطه با شخصیت و زندگی حسن صباح، در کتابخانه عمومی حسن صباح رازمیان از توابع بخش الموت شهرستان قزوین، برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی کتابخانه های عمومی استان قزوین، این جلسه در راستای برگزاری جلسات مطالعاتی قزوین شناسی و برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب ها و مستندات دقیق تاریخی در رابطه با شخصیت حسن صباح با حضور قزوین پژوه برجسته محمدعلی حضرتی و فاطمه محمدبیگی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و جمعی از اساتید و فرهیختگان و فعالان فرهکی قزوین ، برگزار می شود.
نگاهی به آثار منتشر شده در رابطه با حسن صباح و فرقه اسماعیلیه و بررسی تاریخی این جریان به دور از هرنوع حاشیه و خرافات، از جمله اتفاقات این برنامه است.
این برنامه با توجه به اینکه کتابخانه عمومی حسن صباح رازمیان ، مکانی درفضای بخش الموت است، در این کتابخانه برگزار می شود .