فهرست

فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان قزوین کتابخانه عمومی امام خمینی (ره )

آدرس: خیابان شهید بابایی کوچه شهید یوسفی تلفن: 33660033 کد پستی: 3414665811 زیربنا 3000 سال تاسیس: 1378