كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
صفحه اصلي
اخبار
ارتباط با مدیر کل
بازدید سایت
پیام سال اداره کل کتابخانه ها
پیوندها
جشنواره رضوی
خبرگزاری ها
طرح فرا خوان آمایش
فايل ها
کتاب خوان اردیبهشت 98
متون عمومي
معرفی
نام سال
نورسیده ها
ویژه همکاران
ورود
ببب

ببب

ببب

ببب
1398/2/25 چهارشنبه فعالیت های کتابخانه شهید ثالث روستای یحیی آباد در جشنواره کتابخوانی رضوی

از برنامه های فرهنگی کتابخانه  تشریح و آشنایی مسابقه جشنواره رضوی بود که مسئول کتابخانه برای مراجعین از بخش های جشنواره و شرایط ومقررات این مسابقه برای آنها توضیح داد .

همچنین برپایی  نمایشگاه کتاب جشنواره رضوی درکتابخانه برگزار شد  که ازکتاب های مسابقه دراین نمایشگاه گذاشته شده  ومراجعین با منابع و چگونگی شرکت در مسابقه آشنا می شوند .

تقدیر از مدیران فعال مدارس که درکارهای فرهنگی با کتابخانه همکاری خوبی داشتند ازدیگر اقدامات این کتابخانه بود .

برگزاری نشست کتاب خوان مدرسه ای توسط کتابخانه عمومی شهید ثالث روستای یحیی آباد

این نشست کتابخوان درمدرسه ابتدایی دخترانه فاطمیه برگزار شد . دراین نشست که تعدادی از دانش آموزان شرکت داشتند  سه نفر از دانش آموزان کتاب های خوانده شده خود را به اشتراک گذاشتند .

کتاب: پی پر چیزهایی درباره ی بازیافت یاد می گیرد،  نوشته:  لرنرز،  توسط:  مطهره السادات موسوی برای اعضاء شرح داده شد .

کتاب: غم وقصه،  نوشته: جوی کوالی،  توسط:  فاطمه محمدی  ارائه شد  .

کتاب: گربه کوچولوی سفید وخفاش،  نوشته: جف وارینگ،  توسط:  زهرا قموشی به اشتراک گذاشته شد .

بيشتر