متون عمومي

نوع خدمت

خدمت به شهروندان G2C

https://ghazvin.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=3caa29b1-3bda-4c84-a0ab-1560f9b79463 شرح خدمت

جستجوی کتاب مورد نظر متقاضی در کتابخانه عمومی

https://ghazvin.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=87e4effb-729a-4166-9d66-b53c05e1042e مدارك مورد نياز

  1. ارائه کارت عضویت با تاریخ معتبر در کتابخانه مورد نظر

https://ghazvin.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=b847a8b8-b964-41c4-b899-42894bc17a79متوسط مدت زمان ارائه خدمت

حداکثر 15 دقیقه

https://ghazvin.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=69dc4a08-08b8-4f7d-a1aa-ee4b874508fc  ساعات ارائه خدمت

در تمام روزها و ساعات کار کتابخانه ها انجام می شود.

همچنین از طریق سامانه http://www.samanpl.ir این امکان به صورت آنلاین در تمامی کتابخانه های عمومی کشور مهیا می باشد.

https://ghazvin.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=cfff56c8-5b08-498e-9c66-9fb1ab13dad4  تعداد بار مراجعه حضوري

نیازی به مراجعه نمی باشد.

https://ghazvin.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=13366b9d-fd6d-42ed-bfc1-51e14cb0bccf  هزينه هاي ارايه خدمت (ريال) به خدمت گيرندگان

پرداخت حق عضویت کتابخانه و هزینه صدور کارت (در استان قزوین برای کتابخانه های عمومی با درجات مختلف متفاوت می باشد. حداکثر 200 هزار ریال)

https://ghazvin.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=01a8fe85-0e93-4a4e-96d3-87adefb169a0  قوانين و مقررات

https://ghazvin.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=c92a6557-2ecc-4936-9f49-26fa387b9227  فرآيندهاي مشترك بين دستگاهي)استعلام)

نياز به استعلام خاصي ندارد.

https://ghazvin.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=d5fa8943-e66a-4344-b5bc-cde5e071476c  پاسخ به سوالات متداول

https://ghazvin.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=96e6a1a3-e244-40d6-8e0b-7aedf2dbf214   نحوه دسترسي به خدمت :    

http://www.samanpl.ir

و یا مراجعه به  کتابخانه های عمومی استان

https://ghazvin.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=b543e086-f3ef-41b1-a89d-d3870ebe2c3a  مسئول اصلي ارائه خدمت 

کلیه کتابداران کتابخانه های عمومی استان قزوین https://ghazvin.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=bf20d51d-16a7-4bf1-b4ae-4a16f7ef33a2https://ghazvin.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=37bd852a-5d7b-4689-9be2-b1342d82ebf8 https://ghazvin.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=37bd852a-5d7b-4689-9be2-b1342d82ebf8

https://ghazvin.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=4b9985f0-cb88-4f19-a2da-7d7c03a486d7   نمودار مراحل دريافت خدمت 

https://ghazvin.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=51e2b06c-c74f-4532-ad3c-646c6cdaf7a4   مراحل گردش كار

  1. جستجوی کتاب مورد نظر در کتابخانه

بيشتر
        نشانی: قزوین - بلوار مدرس - جنب نیروی انتظامی - اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین کد پستی 13137-34156 تلفن: 33243767 - 33243768 -028     فاکس : 33243766 - 028
 
 .Copyright © 2015 www.qazvinpl.ir. All rights reserved