معرفی همکاران ستادی
ردیف
سمت
نام و نام خانوادگی
شماره مستقیم
شماره داخلی
ایمیل
1
مدیر کل کتابخانه های عمومی استان
فاطمه محمدبیگی
33236585
modir@qazvinpl.ir
2
مسئول دفتر مدیریت
معصومه کریمی
33236585
20
libqazvin@qazvinpl.ir
3
حراست
میثم محمدی
33245766
13
herasat@qazvinpl.ir
4
معاونت
ندا امیرلو
33245767
11
moavenat@qazvinpl.ir
5
رئیس اداری و مالی
رضا یوسفی
33248073
12
edari.mali@qazvinpl.ir
6
کارشناس مسوول امور مالی
سیدمحمد موسوی
33248073
17
mali@qazvinpl.ir
7
کارشناس روابط عمومی
ندا طاهرخانی
33248074
16
ravabetomoumi@qazvinpl.ir
8
کارشناس امور کتابخانه ها
بهناز کوخانی
33248074
19
omoreketabkhaneha@qazvinpl.ir
9
کارشناس عمرانی
علی یوسفی
33248075
24
omrani@qazvinpl.ir
10
کارشناس فناوری اطلاعات
مجید محمدی
33248072
14
it@qazvinpl.ir
11
امین اموال و انبار
داوود قاسمی
33248076
28
d.ghasemi@qazvinpl.ir
12
کارشناس امور انجمنها
فرهاد آقاجانلو
33248071
18
anjomanha@qazvinpl.ir
13
کارشناس آمار، برنامه‌ریزی و بودجه
محمد رضا فرجی
33248071
21
amar@qazvinpl.ir
14
کارشناس منابع
محسن جلیلوند
33248071
26
manabe@qazvinpl.ir
15
کارگزینی
-
33248073
22
kargozini@qazvinpl.ir
16
امور عمومی
عقیل کاظم خانلو
33248075
25
a.kazemkhanloo@qazvinpl.ir
17
کارشناس فرهنگی
بتول نوروزی
33248076
29
b.noroozi@qazvinpl.ir
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
                                                                              شماره مرکزتلفن 68 و 33243767 جهت اتصال به شماره داخلی می‌باشد.
20
رئیس اداره شهرستان البرز
سعید محمدخانی
32225771
21
رئیس اداره شهرستان تاکستان
احمد لشکری
35242454
22
رئیس اداره شهرستان بوئین زهرا
صفر امینی
34223080
23
رئیس اداره شهرستان آبیک
رمضان حیدری
32823270
24
رئیس اداره شهرستان آوج
ابراهیم افتخاری
34622145
        نشانی: قزوین - بلوار مدرس - جنب نیروی انتظامی - اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین کد پستی 13137-34156 تلفن: 33243767 - 33243768 -028     فاکس : 33243766 - 028
 
 .Copyright © 2015 www.qazvinpl.ir. All rights reserved