اخبار
سسس

سسس

سسس

سسس

ئئئ

ووو

مم

مکم

555

مکمک

ففف
1398/4/15 شنبه خبرهایی از کتابخانه های عمومی فارسجین و ضیاآباد

کتابخانه عمومی شهدای فارسجین شهرستان تاکستان

 کارگاه قصه گویی با محوریت کتاب " قصه های دیروز و امروز برای فردا " نوشته ابوالفضل شیرخانی  در کتابخانه شهدای فارسجین برگزار گردید.

همچنین کارگاه آموزشی نماز با هدف آموزش نماز و  آشنایی با این فریضه الهی در بخش کودک  کتابخانه شهدای فارسجین برگزار گردید.

 این برنامه فرهنگی با محوریت کتاب" نشانه های نور از محمد علی کشاورز "  برگزار گردید و در پایان مراحل مختلف نماز توسط نازنین زهرا رجبی اجرا شد.

برگزاری مسابقه نقاشی در بخش کودک و نوجوان و معرفی و جمع خوانی کتاب در کتابخانه شهدای فارسجین با از دیگر اقدامات انجام شده در این کتابخانه بودند.

در این نشست کتاب  " به من بگو چرا " از مجموعه کتاب دانستنیها ، انشارات  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، موسسه نشر شهر توسط کتابدار کتابخانه معرفی و توسط اعضای شرکت کننده در نشست جمع خوانی شده و در رابطه با موضوعات مختلف کتاب بحث و تبادل نظر شد.

******************

برگزاری دو نمایشگاه کتاب در کتابخانه عمومی شهید مطهری ضیااباد شهرستان تاکستان

کتابخانه عمومی شهید مطهری دو نمایشگاه کتاب از محل تازه های کتاب در کتابخانه برپا نموده است.

نمایشگاه کتاب اول که مربوط به کتابهای کمک درسی تازه خریداری شده توسط استان جهت غنی سازی بخش کمک درسی کتابخانه می باشد.

نمایشگاه کتاب دوم با موضوع دفاع مقدس برگزار شد.

بيشتر