اخبار
;;;
1398/5/16 چهارشنبه دانش آموزان کارکنان کتابخانه های عمومی استان تقدیر شدند

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین گفت: دانش آموزان ممتاز کارکنان کتابخانه های عمومی استان قزوین با اهدای لوح تقدیر و واریز مبلغی نقدی مورد تقدیر قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه های عمومی قزوین، رویا اسماعیلی افزود: طی بخشنامه ای از نهاد کتابخانه های عمومی کشور دانش آموزان دوره ابتدایی که معدل خیلی خوب، دانش آموزان دوره اول متوسطه که معدل 19 و بالاتر و دانش آموزان دوره دوم متوسطه ، پیش دانشگاهی و دانشجو که معدل 18 و بالاتر کسب کرده اند ، با اهدای مبلغی و یک لوح مورد  تقدیر قرار می گیرند.

وی خاطرنشان کرد: مبالغ هدایای نقدی به حساب کارت خرید تجارت همکاران واریز شده است.

بيشتر