اخبار
ررر

رر

ررر
1398/6/12 سه‌شنبه گزارش برنامه های فرهنگی هفته قزوین در کتابخانه عمومی امام خمینی (ره)

همزمان با هفته فرهنگی قزوین و در راستای آشنایی بیشتر مخاطبان با منابع موجود در کتابخانه امام خمینی(ره)، در حوزه موضوعی استان شناسی و لزوم افزایش شناخت اقشار مختلف مراجعه کنندگان به کتابخانه های عمومی با تاریخ و فرهنگ قزوین نشست های معرفی و جمع خوانی کتاب در این کتابخانه برگزار شد.

از جمله کتاب های معرفی شده در این نشست ها : کتاب های "قزوین در آیینه خاطرات" ، "مشاهیر قزوین" و کتاب: "روزی که قزوین را شناختم " بودند که در قالب جمع خوانی، روخوانی ، بلند خوانی معرفی شدند.

در برنامه ای نیز که در بخش کودک کتابخانه و با حضور اعضای کودک برگزار گردید؛ کتاب "روزی که قزوین را شناختم" از مریم اسمعیلی جمع خوانی شد. کتاب مذکور در مورد ابنیه تاریخی و فرهنگ و تاریخ قزوین با لسانی کودکانه تالیف شده است که از سوی مخاطبان با استقبال چشم گیری روبرو شد.

برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوعات مرتبط با هویت قزوین و کارگاه های جمع خوانی و نقد و بررسی کتاب از دیگر اقداماتی است که در این کتابخانه انجام شدند.

همچنین در نشست کتاب خوان این کتابخانه کتاب های: قصه های سرزمین الموت/ قزوین در آیینه خاطرات / سیمای میراث فرهنگی قزوین/ فرهنگ نام آوران قزوین / شریفیه در گذر تاریخ/ هزار مزار ایران/ قزوین آیینه ی تاریخ و طبیعت ایران/ سیمای منطقه ی طارم سفلی/ مجموعه ی مقالات قزوین/ گذاری به مسجد النبی قزوین/ سرزمین قزوین / به اشتراک گذاشته شدند.

بيشتر