اخبار
نن

نن

رر

رر

ررر

قق

ققق

ببب
1398/6/13 چهارشنبه اقدامات کتابخانه های شهید بهشتی، شهدای فارسجین و شهید مطهری شهرستان تاکستان

کتابخانه عمومی شهید بهشتی تاکستان

 همزمان با  نهم شهریور ماه، سالروز انتخاب قزوین به پایتختی دولت صفوی و انتقال پایتخت از تبریز به این خطه برنامه هایی در بخش کودک کتابخانه عمومی شهید بهشتی تاکستان برگزار شد.

از جمله این برنامه ها قصه گویی در بخش کودک بود. طی این جلسه قصه هایی از تاریخ  قزوین بیان  شد که کودکان شرکت کننده با تاریخ و فرهنگ قزوین آشنا شدند.

همچنین مسابقه نقاشی دیگر برنامه اجرا شده بود که  در آن شرکت کنندگان بناهای تاریخی و فرهنگی قزوین را به تصویر کشیدند.

************

کتابخانه عمومی شهدای فارسجین

 تعداد 27 جلد  کتاب کمک درسی و 12 جلد کتاب غیر درسی توسط علیرضا مردانی از اعضاء کتابخانه شهدای فارسجین به ارزش  (یک میلیون ویکصدو بیست و چهار هزار تومان)  به این کتابخانه عمومی اهداء گردید.

*************

کتابخانه عمومی شهید مطهری ضیاآباد

برگزاری مسابقه نقاشی به مناسبت روز قزوین / برپایی نمایشگاه کتاب استان شناسی / برپایی نمایشگاه کتاب بمناسبت ماه محرم/ مناسب سازی فضای کتابخانه با محوریت محرم و حال و هوای عاشورا و تاسوا

بيشتر