كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
صفحه اصلي
اخبار
ارتباط با مدیر کل
بازدید سایت
پیام سال اداره کل کتابخانه ها
پیوندها
خبرگزاری ها
طرح فرا خوان آمایش
فايل ها
کتاب خوان فروردین 98
متون عمومي
معرفی
نام سال
نورسیده ها
ویژه همکاران
ورود
2323

2323

2323

gfgfgfg

sasasas

لبلبل

یسیسیسی

یسیسیسی

gfgfg

hghghgh
1397/9/15 پنجشنبه بازدید سرزده مدیرکل از کتابخانه های عمومی قزوین

رویا اسماعیلی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین ضمن بازدید سرزده از کتابخانه های عمومی شهدای امدادگر هلال احمر ، شهید رجایی و شهدای شهر قزوین در جریان فعالیت ها و خدمات این کتابخانه ها قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین، طی این بازدیدها که احمد دولتی معاونت و سید صادق حصاری حراست اداره کل نیز حضور داشتند، مدیریت ضمن گفتگو با کتابداران و اعضای کتابخانه، برنامه ها ، فعالیت ها و نقاط قوت و ضعف کتابخانه های مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین پیشنهادات کتابداران در راستای توسعه ی فعالیت ها بررسی شد .

بيشتر