فهرست

بازتاب اخبار

نهاد کتابخانه ها
از سوی بنیاد آموزشی قلم چی؛

732 نسخه کتاب کمک درسی به کتابخانه های عمومی استان قزوین اهدا شد

بنیاد آموزشی قلم چی، 732 جلد کتاب کمک درسی به ارزش بیش از چهارصد میلیون ریال به 37 باب کتابخانه عمومی استان قزوین اهدا کرد.
جهت رویت بازتاب رسانه ای این آیین بر روی لینک های پرتال نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کافه خبر، ایلنا، قطره ، ایرنا  کلیک کنید.