فهرست

شهرستان آبيك

استفاده از ظرفیت‌های قانونی ماده 172 به جهت توسعه کتابخانه‌ها
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان خبر داد:

استفاده از ظرفیت‌های قانونی ماده 172 به جهت توسعه کتابخانه‌ها

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین بیان داشت: این اداره كل در راستای دسترسي سريع، آسان و عادلانه‌ي يكايك مردم استان به منابع اطلاعاتي و افزایش سرانه‌ی کتابخانه‌ای در تمامي مناطق استان، اقدام به پیگیری‌های گوناگون و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود از جمله اجرایی سازی ظرفیت قانونی ماده 172 ویژه معافیت‌های مالیاتی در راستای خدمات اجتماعی و فرهنگی نموده است.

12 /7/ 1400
مشاهده