فهرست

شهرستان آبيك

پویش عکاسی «رای من، رای تو، سرنوشت میهنم» برگزار می شود
به همت اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی قزوین:

پویش عکاسی «رای من، رای تو، سرنوشت میهنم» برگزار می شود

10 /12/ 1402
مشاهده
کاغذ، به جای یک رسانه نمایشی، رسانه‌ای عملی است
استاد دپارتمان انفورماتیک دانشگاه گونمای ژاپن؛

کاغذ، به جای یک رسانه نمایشی، رسانه‌ای عملی است

1 /6/ 1401
مشاهده