فهرست

شهرستان البرز

دیدار رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان البرز با شهردار الوند
در جهت ترویج و توسعه فرهنگ کتابخوانی انجام شد؛

دیدار رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان البرز با شهردار الوند

20 /2/ 1400
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهر شریفیه برگزار شد
با حضور مدیر کل کتابخانه های عمومی استان قزوین؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهر شریفیه برگزار شد

18 /1/ 1400
مشاهده