فهرست

شهرستان آوج

پیام تسلیت مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان به رئیس اداره کتابخانه‌های شهرستان آوج

پیام تسلیت مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان به رئیس اداره کتابخانه‌های شهرستان آوج

فاطمه محمدبیگی، درگذشت والده ارجمند جناب آقای ابراهیم افتخاری، رئیس اداره کتابخانه‌های شهرستان آوج را تسلیت گفت.

31 /6/ 1400
مشاهده