فهرست

شهرستان آوج

نشست روایتگری انقلاب اسلامی و جمع خوانی کتاب « میرویم تا خط امام بماند » برگزار شد
توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان تاکستان و شهرستان آوج؛

نشست روایتگری انقلاب اسلامی و جمع خوانی کتاب « میرویم تا خط امام بماند » برگزار شد

19 /11/ 1399
مشاهده