فهرست

شهرستان بوئين زهرا

رزمایش فرهنگی کمک مومنانه در کتابخانه ی عمومی باقر العلوم عصمت آباد
رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بوئین زهرا خبر داد؛

رزمایش فرهنگی کمک مومنانه در کتابخانه ی عمومی باقر العلوم عصمت آباد

15 /2/ 1400
مشاهده
ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در ایجاد نشاط اجتماعی مؤثر است
نماینده مردم بویین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی؛

ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در ایجاد نشاط اجتماعی مؤثر است

12 /2/ 1400
مشاهده