فهرست

شهرستان تاكستان

کاغذ، به جای یک رسانه نمایشی، رسانه‌ای عملی است
استاد دپارتمان انفورماتیک دانشگاه گونمای ژاپن؛

کاغذ، به جای یک رسانه نمایشی، رسانه‌ای عملی است

1 /6/ 1401
مشاهده
توسعه خدمات پژوهشی در کتابخانه‌های عمومی از طریق دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی علمی
 مدیرکل توسعه کتابخانه‌ها و مشارکت‌های نهاد عنوان کرد؛

توسعه خدمات پژوهشی در کتابخانه‌های عمومی از طریق دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی علمی

24 /3/ 1401
مشاهده