فهرست

فراخوان

مسابقه کتابخوانی « امام در سنگر نماز »

اخبار برگزيده

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین خبر داد:

کانال شبکه کتابخوانان قزوین آغاز به کار کرد

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین گفت: کانال شبکه کتابخوانان قزوین با هدف اشاعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در ایام شیوع بیماری کرونا آغاز به  کار کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین، فاطمه محمد بیگی اظهار داشت: کتاب و کتابخوانی سالهاست به فصل مشترک همه مفاهیم حوزه توسعه تبدیل شده است و بسیاری از فرهیختگان در جوامع برای تحقق رویای کتابخوان شدن اکثریت مردم تلاش میکنند.
وی بیان کرد: با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی فیزیکی کتابخانه ها از یک سو و اعمال برخی از محدودیت های اجتماعی منجر شد تا فقدان کتاب به یک چالش اصلی تبدیل شود و کتابخوانان در این ایام تلاش کردند تا داشته های خود را از خلاصه کتابها، تا معرفی کتاب و آموزش های این حوزه با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین گفت: همین عزم جدی و تلاش همگانی برای ترویج و توسعه کتابخوانی به خصوص در ایامی که انسان ها بیش از سابق در محدودیت به سر میبردند موجب شد تا نهادهای مختلف برای جهت دهی به فعالیت های حوزه کتاب و کتابخوانی وارد عمل شوند که در این خصوص نهاد کتابخانه های عمومی کشور با تهیه و انتشار هزاران برنامه با محتواهای اثربخش در بستر اینترنت و فضای مجازی در این زمینه پیشگام بود.
محمد بیگی اظهار داشت: ایجاد شبکه کتابخوانان از اقداماتی است که به منظور جهت دهی و هدفمند کردن این فعالیت ها از یک طرف و حفظ ارتباط بین کتابخانه و اعضای فعال و کاربران از طرف دیگر در استان قزوین اتفاق افتاده است که میتواند سرمنشا بسیاری از تحولات مثبت در این زمینه باشد.
وی تصریح کرد: راه اندازی کانال مشترک برای این شبکه میتواند فعالیت های کتابخوانان استان را متمرکز کرده و برکات زیادی در این زمینه داشته باشد که قطعا در این مسیر نیازمند یاری فعالین فرهنگی، فرهیختگان و کتابخوانان استان هستیم که همواره ما را در مسیر ترویج کتاب و کتابخوانی یاری کرده اند.

گفتنی است کانال مذکور به آدرس  farhangiqazvin@  می باشد.