فهرست

فراخوان

مسابقه کتابخوانی

اخبار برگزيده

در جلسه نقد و بررسی کتاب « فلسفه زندگی از نظر حافظ» مطرح شد:

آثار ماندگار ادبی معلم بشریت برای زندگی هستند

سید محمد حکاک نگارنده کتاب« فلسفه زندگی از نظر حافظ» در جلسه نقد و بررسی این کتاب گفت: کتابهایی در دنیا ماندگار شدند که در کنار سطح ادبی از سطح معنایی خاص نیز برخوردار بودند از این رو آثار ماندگار ادبی معلم بشریت برای زندگی هستند که نیاز است تا تعالیم آنها به جامعه معرفی شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی، جلسه نقد و بررسی کتاب« فلسفه زندگی از نظر حافظ» که به تازگی به دست محمد حکاک در قزوین به چاپ رسیده است با حضور جمعی از اساتید این حوزه با اجرای ناهید السادات حیاتی و با حضور مجازی علاقمندان به شعر و ادب فارسی برگزار شد.
سید محمد حکاک نگارنده کتاب« فلسفه زندگی از نظر حافظ» گفت: اگرچه به اتفاق نظر همه پژوهشگران ادبی و زبان شناسان معتقدند حافظ با نگاه جامع و کامل خود به زندگی و ابعاد مادی و معنوی آن راهبردی اساسی برای زندگی بشریت ارائه کرده است، اما کمتر مردم عادی و عموم جامعه توان اکتشاف و بهره بردن از راهبردها را از دل اشعار دارند، از این رو کتاب « فلسفه زندگی از نظر حافظ» با زبان ساده، شیرین و گویا و در نظمی مثال زدنی تلاش کرده است تا این راهبردها را کشف و در اختیار مخاطبین قرار دهد.
سید محمد حکاک اظهار داشت: تلاش ما در این کتاب این نیست که حافظ را فیلسوف معرفی کنیم چرا که گاهی خود حافظ نیز چنین ادعایی ندارد، اما با مشاهده رهنمایی های حافظ میتوان او را فیلسوف زندگی دانست چرا که آثار تولید شده ادبی برجسته ای که امروز در دست ماست به جز جنبه های شگفت انگیز ادبی، محتواهای ارزشمندی نیز داشته است چرا که آثار ادبی معلم بشرند و بعد از کتاب های آسمانی مسیر زندگی را پیش روی انسان قرار میدهند.
حکاک عنوان کرد: ما میبینیم تاثیر حافظ در زندگی انسان بسیار بیشتر از فیلسوفان است که مباحث را با نگاهی فیلسوفانه بیان کردند، نگاه ما در این کتاب به خود حافظ است که با اشعار به بیان فلسفه زندگی پرداخته است.
وی خاطرنشان کرد: روش کتاب پیش رو پژوهشی است ولی از بیانات و سخنان دیگران بهره نجسته ایم، و به عبارتی از سرچشمه منشا گرفته ایم و تولید علم را از دل خود کتاب حافظ برگفته ایم.
این نویسنده قزوینی تصریح کرد: بر خلاف چیزی که معمول است از ارجاعات استفاده نکردیم و در اعمال این روش بنای بنده این بوده است که خودم را بر حافظ تحمیل نکنم و اما این که چقدر موفق بوده ام باید از سوی مخاطبین قضاوت شود، چرا که در بسیاری از آثاری که از حافظ خوانده شده است افراد تلاش کردند تا حافظ را تایید کننده زندگی خود بدانند از این رو سعی کردم تا حافظ را آنگونه که هست معرفی کنم.
حکاک افزود: این که تصورات ذهنی خودم را با تطبیق اشعارحافظ تثبیت کنیم مسیری است که در چند سال گذشته به کار گرفته می شود که از نظر بنده ظلم به فلسفه زندگی حافظ است.
وی خاطر نشان کرد: در باب حافظ شرح های ادبی زیاد نوشته شده است و در این خصوص محتواهای زیاد ارزشمندی تولید شده است اما بنده تلاش کردم در این کتاب معنای عشق و معنای باده را از منظر حافظ بیان کنم.
این نویسنده قزوینی بیان کرد: عشق از نظرحافظ یک طیف است و میتواند عرفانی و زمینی باشد، و در نهایت تعلیم آخرتی حافظ برای روز معاد عشق و معرفت خداوند است.
حکاک افزود: ما حتی یک مورد هم از حافظ پیدا نمیکنیم که معنای باده انگاری باشد و ادعای بنده این است که در این کتاب توانسته ام  با استناد از اشعار خود حافظ معنای باده و عشقی که حافظ دم به دم از آن سخن میگوید را پیدا کنم و به مخاطبینم ارائه گردانم.

 حیات معنایی حافظ فلسفه زندگیست

در این مراسم حضرتی ها به بررسی و نقد این کتاب پرداخت و اظهار داشت: کتابها، درس گفتارها و آموزش های متفاوتی که با عنوان معنای زندگی در جامعه متداول شده در تلاش است تا هر کسی بافته ها و یافته های خودش را بیان کند، اما کاری که استاد دکتر حکاک کردند این بوده است که معنای زندگی را از دل دریا سوال کرده است، چرا که از گمشدگان ساحل نمی توان گوهر و مقصود دریا را جست.
وی بیان کرد: از این رو از حافظ که به نوعی بیانگر ادبی و استاد ما است نگاه ایشان به زندگی را سوال کرده است ودرسی که از ایشان میتوانیم برای زندگی امروزمان بیاموزیم در کتاب در دو بخش آورده اند.
حضرتی ها خاطرنشان کرد: پس از تمهیدی که در آغاز برای بیان فلسفه زندگی مطرح کردند کتاب را به دو بخش عمده تقسیم کردند که فلسفه نظری حافظ و فلسفه عملی حافظ این دو بخش اساسی هستند.
این پژوهشگر ادبی گفت: در این دو بخش با بحث مبدا از کجا آمده ام، آغاز شده است و با دیدگاه حافظ که من مسافری بهشتی ام و از عالم اعلاء آمده ام و این مسئله را میتوان در جای جای اشعار حافظ مشاهده کرد.
حضرتی ها افزود: فصل دیگر این کتاب ادامه مسیر زندگی است و دنیا را از منظر حافظ با اوصاف بد و نیک جهان برشمرده است که ناپایداری، زوال پذیری، بی وفایی دنیا را از صفات بد دنیا برشمرده اند وآن را سرای مکر و حیله و غرور دانسته اند و از این رو بیان میکند که تصور آسایش در این دنیا نباید داشت و همه این ها را با شواهد فراوان از حافظ بیان کردند و سعی کردند حافظ و نگاه او را آنطور که خود حضرت حافظ معرفی کرده است بیان کنند.
این استاد ادبیات و زبان شناس قزوینی ادامه داد: در فصل بعدی این کتاب به این پرداختند که آیا دنیا صرفا دارای این بدی هاست و یا این که صفات خوبی هم دارد و دنیا را رازی میداند که عقل که یکی از ابزارهای گشایش این راز است در این مسیر چندان توانمند نیست.
وی خاطرنشان کرد: در این ادامه مسیر و مقصد را بیان میکند و اشاره میکند که من باید دوباره به اصل خود بازگردم که بهشت برین و روح الهی است و باید به این سمت حرکت کنم، چرا که آنجا دارالسلام است و جایی است که در حقیقت رندان امکان راه یابی به آنجا دارند.
حضرتی ها گفت: دوستی و مدارا با مردم، دعای سحرگاهی که کلید گنج مقصود است و پرهیز از مصاحبت حکام و این که انسان خود را در اختیار قدرتمندان و حاکمان قرار ندهد که جانش دچار ظلمت می شود و نا امید نبودن از خدا و اجتناب از سخت گیری کارها از توصیه هایی است که از اشعار حافظ برای گذران نیکوی زندگی بیان شده است.
این زبان شناس و پژوهشگر ادبی قزوینی افزود: در ادامه برای جهان دوم و مسیر ادامه پیش روی انسان و مسئله معاد و مقصد نیز راهبرد اصلی حافظ « عشق، معرفت شهودی نسبت به خدا و ندیدن خود» این راهبرد است.
حضرتی ها گفت: حافظ فلسفه زندگی را با حافظ در آمیخته و معانی را در دید قرآن و اشعار یکجا جمع کرده است و فلسفه ای کامل برای زندگی ما ارائه نموده است که نیاز است تا امروز به کار بگیریم.

حافظ اعتقادی به مفهوم « هنر برای هنر» نداشته است

 دکتر رضا سمیع زاده زبان شناس و استاد زبان فارسی  نیز در ادامه این جلسه در این خصوص بیان کرد: وظیفه ما امروز این است که کاری کنیم که مخاطبان حافظ افزایش یابد و قطعا خود حافظ میتواند تعلیم و تربیت را انجام دهد.
وی افزود: دکتر حکاک به معنای واقع حافظ خوانان را افزایش میدهد، چرا که به مسئله به چشم عتیقه سازی نگاه نکرده است و توانسته از هنر برای هنر بهره نگیرد و معنای روزمره به آن ببخشد.
این زبان شناس گفت: حافظ اعتقادی به هنر برای هنر به معنای رایج در قرن 19 نداشته است، و تعارف هم نداریم چرا که مواضع او به صراحت در اشعارش آورده شده است.
سمیع زاده بیان کرد: حافظ از جمله افرادی است که در واقع یک وجهی و فقط و فقط دارای یک نگاه به یک شی نیست و به جهان نگاهی شامل انداخته و همه وجوه جهان را می بینید و همه وجوه عرفان و فلسفه و ... را می بینید و از این روست که ظرفی فراهم شده است تا همه افراد بتوانند غذای روح خود را از اشعار حافظ بهره بگیرند.
عكس های مرتبط :