فهرست

اخبار برگزيده

با همت انجمن ادبی علامه قزوینی:

جلسه تخصصی نظامی پژوهی به صورت مستمر در قزوین برگزار می شود


با همت انجمن ادبی علامه قزوینی جلسه تخصصی نظامی پژوهی با حضور جمعی از اساتید و فرهیختگان و پیشکسوتان ادبی استان، برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی کتابخانه های عمومی استان قزوین، این نشست با محوریت آثار خسرو و شیرین نظامی برگزار شد.
سید اسماعیل قافله باشی و سید خلیل قافله باشی، اساتید سخنران این جلسه بودند و جلسه با حضور شعرا و ادبای استان در محیطی صمیمی و تخصصی برگزار شد.
ناهید السادات حیاتی، دبیر انجمن ادبی علامه قزوینی در این جلسه گفت: خسرو و شیرین دومین و معروفترین منظومه ی نظامی و یکی از شاهکارهای اوست.
وی ادامه داد: این منظومه دارای شش هزار و چند صد بیت و دارای قطعات بسیار است که بی شک، از آثار جاویدان زبان پارسی به شمار می رود ، در منظومه خسرو و شیرین، شخصیت شیرین افسانه ساز بوده است.
سید اسماعیل قافله باشی استاد ادبی مجرب استان در این جلسه گفت: داستان خسرو و شیرین در اواخر عمر سامانی شکل گرفته و نظامی همواره مورد ستایش شاعران و تذکره نویسان و محققان بعد از خود بوده است.
این استاد برجسته ادامه داد: نظامی پس از مخزن الاسرار، راه خود را باز می یابد و در سنخوری و بزم آرایی، سرآمد شاعران است.
همچنین سیدخلیل قافله باشی دیگر استاد حاضر در این جلسه گفت: نظامی در ادبیات به عنوان شاعر داستان سرا، تنها شاعر صاحب سبک در این عرصه است، در میان آثار داستانی نظامی، اغلب اهل ادب ، منظومه ی خسرو و شیرین را زیباتر از سایر آثار او می دانند.
در این جلسه، ناصر عسگری، محمد ارداقیان، عبداللهی و خانم تیموری و شیرمحمدی ، از شاعران آیینی استان به شعرخوانی پرداختند.
برنامه های ادبی محفل ادبی علامه قزوینی، هر دو هفته یکبار در روزهای دوشنبه در سالن کتابخانه عمومی عارف قزوینی برگزار می شود که طی این برنامه ها که با استقبال خوب اعضا به ویژه ادبا و علاقه مندان به ادبیات برگزار شده، حضور اساتید و برگزیدگان پررنگ است.
در پایان این برنامه با حضور فاطمه محمدبیگی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان از اساتید حاضر در جلسه تقدیر شد. 


 
عكس های مرتبط :