فهرست

اخبار برگزيده

طی سال 1401

اداره کل کتابخانه های عمومی قزوین در حوزه ترویج نماز ، شایسته تقدیر شد

فعالیت های اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین در سال 1401 در حوزه ترویج فرهنگ نماز از سوی ستاد اقامه نماز مورد تقدیر قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی کتابخانه های عمومی استان قزوین، فعالیت های اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین در سال 1401  در حوزه ترویج فرهنگ نماز از سوی ستاد اقامه نماز شایسته تقدیر شد.
بر اساس بررسی های انجام شده توسط ستاد اقامه نماز استان قزوین، اداره کل کتابخانه های عمومی با توجه به اهتمام در ایجاد فضای نمازخانه ای در سطح کتابخانه های عمومی استان، برگزاری برنامه ها و فعالیت های فرهنگی با رویکرد ترویج فرهنگ اقامه نماز از جمله ؛ برگزاری مسابقات کتابخوانی، برگزاری نشست کتاب خوان ویژه نماز و دیگر برنامه های انجام شده، مورد تقدیر قرار گفت.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین ضمن قدردانی از حجت الاسلام سلیمی ، امام جماعت اداره کتابخانه ها، دراین رابطه گفت: این اداره کل همواره توجه ویژه ای به حوزه ترویج و اقامه نماز در کتابخانه های عمومی استان و ستاد داشته و بحث تجهیز نمازخانه های کتابخانه ها و انجام برنامه های فرهنگی در حوزه ترویج فرهنگ نماز در همه کتابخانه ها مورد توجه این مجموعه قرار داشته است.