فهرست

فراخوان

مسابقه کتابخوانی در عصمت

تازه‌ترين اخبار

نهاد کتابخانه ها
برای نخستین بار در کتابخانه‌های عمومی استان قزوین؛

خدمات میز مرجع مجازی

با هدف توسعه خدمات مرجع، پاسخگویی به نیازهای کاربران، و تسریع در امر اطلاع رسانی به مراجعان کتابخانه و اعضا، فارغ از محدودیت های زمانی و مکانی آنها ایجاد شده است؛ که در سه بخش پاسخگوی کاربران می‌باشد: