فهرست

تازه‌ترين اخبار

نهاد کتابخانه ها
برای نخستین بار در کتابخانه‌های عمومی استان قزوین؛

خدمات میز مرجع مجازی

با هدف توسعه خدمات مرجع، پاسخگویی به نیازهای کاربران، و تسریع در امر اطلاع رسانی به مراجعان کتابخانه و اعضا، فارغ از محدودیت های زمانی و مکانی آنها ایجاد شده است؛ که در سه بخش پاسخگوی کاربران می‌باشد: