فهرست

فراخوان

تازه‌ترين اخبار

در دیدار با رئیس بسیج سازندگی و محرومیت زدایی قزوین مطرح شد؛

ترویج فرهنگ مطالعه با استفاده از ظرفیت گروه های جهادی

در دیدار فرمانده بسیج سازندگی و محرومیت زدایی قزوین با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین بر استفاده از ظرفیت گروه های جهادی برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی قزوین، در دیدار سرهنگ امیرعلی حسینیانی، رئیس بسیج سازندگی و محرومیت زدایی با فاطمه محمدبیگی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بر استفاده از ظرفیت گروه های جهادی برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی تاکید شد.
محمدبیگی در این جلسه بر اهمیت جایگاه کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگی مناطق مختلف و کمک به رفع آسیب های اجتماعی به ویژه در مناطق محروم تاکید کرد.
وی با اشاره به تبدیل کتابخانه ها به پایگاه های فرهنگی و اجتماعی، اظهار کرد: کتابخانه  پایگاهی برای رشد و ارتقاء فرهنگی و اجتماعی است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی حرکت گروه های جهادی را در رفع محرومیت زدایی به مناطق محروم قابل تقدیر دانست و ادامه داد: اداره کل کتابخانه های عمومی استان با همکاری بسیج سازندگی استان می تواند در مناطق محروم و حاشیه شهرها اقدامات خوبی در جهت تجهیز و یا ایجاد کتابخانه ها و کمک به توسعه فرهنگی و ترویج کتابخوانی در مردم منطقه انجام دهد.
رئیس بسیج سازندگی قزوین نیز در این جلسه ضمن تقدیر از فعالیت های صورت گرفته حضور گروه های جهادی در مناطق محروم و کم برخوردار را حرکتی ارزشمند و انقلابی عنوان کرد.
سرهنگ امیرعلی حسینیانی کمک به رفع محرومیت های فرهنگی را از اهداف اصلی فعالیت گروه های جهادی دانست و ادامه داد: کتابخانه یکی از ارکان فرهنگی است و گروه های جهادی نیز از انجام هرگونه تلاشی در جهت رفع محرومیت فرهنگی دریغ نمی کنند.
در ادامه این نشست بر تدوین تفاهم نامه و برنامه عملیاتی در جهت دستیابی به اهداف دو مجموعه تاکید شد.