فهرست

تازه‌ترين اخبار

آگهی دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان قزوين دعوت به همكاري مي نمايد
اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان قزوين براي تكميل نيروي انساني (يك نفر) در رشته شغلي کتابدار برای کتابخانه های شهرستان بوئین زهرا (با مدرک كارشناسي و يا بالاتر در يكي از رشته هاي كتابداري، علوم كتابداري و اطلاع رساني و علم اطلاعات و دانش شناسي) از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد واجد شرايط ذيل، در چارچوب قرارداد ساعتي محدود دعوت به همكاري مي نمايد.
الف) شرايط اختصاصي :
 1. داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشته هاي تحصيلي متناسب با رشته هاي شغلي مورد نياز صادره از يكي از دانشگاه‌ها و موسسات مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري/ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه.
 2. دارا بودن حداكثر سن 30 سال تمام تا تاريخ 1/05/1401
تبصره 1: دارندگان مدارك بالاتر از كارشناسي، به ازاي هر مقطع 2 سال به حداكثر سن آنان اضافه  مي شود.
تبصره 2: درخصوص آقايان، مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن اضافه مي شود.
 1. سكونت در شهرستان بوئین زهرا براي داوطلبان الزامي است.
 2. كسب موفقيت در مصاحبه تخصصي.
ب) شرايط عمومي :
 1. تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.
 2. تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
 3. اعتقاد قلبي و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي.
 4. دارا بودن حسن شهرت اخلاقي و اجتماعي.
 5. برخورداري از سلامت جسمي و رواني متناسب با شغل.
 6. دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت براي آقايان.
تبصره : كارت پايان خدمت بايد حداكثر تا تاريخ 1/05/1401صادر شده باشد.
 1. نداشتن رابطه استخدامي  با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در زمان موافقت با همكاري.
تبصره 1: اولويت جذب با متاهلين مي باشد.
تبصره 2: بكارگيري متقاضيان پس از طي همه مراحل فوق،‌ منوط به تاييد در كميته نيروي انساني نهاد مي باشد.
تبصره 3 ايثارگران در اجراي ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مشمول قوانين خاص خود مي باشند.
فرد پذيرفته شده پس از طي مراحل گزينش، به همكاري دعوت خواهند شد.
تذكر: همكاري متقاضي به صورت موقت و تا برگزاري آزمون بكارگيري نيروي انساني مي باشد و در صورت عدم قبولي در آزمون، هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي شود.
متقاضیان بایستی با دردست داشتن اصل و رونوشت تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی، کارت پایات خدمت، مدرک دال بر بومی بودن شامل: سند منزل یا اجاره نامه مربوط به شهرستان بوئین زهرا با کد رهگیری یا استشهادیه محل سکونت با مهر شورای شهر و گواهی دوره های آموزشی و مدارک مثبته  به واحد اداری اداره کل کتابخانه ها واقع در قزوین بلوار مدرس جنب نیروی انتظامی مراجعه فرمایند.
شماره تماس: 33236585- 33248073