فهرست

شهرستان البرز
کتابخانه‌های شهرستان البرز


 

*کتابخانه عمومی دارالعباس شریفیه
شریفیه، خ شهید چمران - شاهد 16 - كوی والفجر 23 - پ4 - حسینیه دارالعباس

 

  شماره تلفن: 02832374001، کدپستی: 3416115858،

  زیربنا 145 متر مربع، تاسیس شده در سال 1393 

 
*کتابخانه‌ی عمومی دبیرسیاقی محمدیه
محمدیه، منطقه یك خ-شهید مطهری جنب مسجد جامع

 

 شماره تلفن: 02832562824، کدپستی: 3491767951،

  زیربنا 800 متر مربع، تاسیس شده در سال 1373 
*کتابخانه‌ی عمومی دانشنشانی: ناحیه شهری نصرت آباد - بلوار آیت الله خامنه ای - خ درویشی - خ شاهد 

 

              شماره تلفن: 02832752056، کدپستی: 3431384171،

               زیربنا 270 متر مربع، تاسیس شده در سال 1393


 

 
   * کتابخانه‌ی عمومی علامه دهخدا
 

 

نشانی: الوند، میدان بسیج، بلوارامام
 

  شماره تلفن: 02832225771، کدپستی: 3431873518،

   زیربنا 720 متر مربع، تاسیس شده در سال 1359


 

 
* کتابخانه‌ی عمومی شهدای کمال آباد
 

نشانی: روستای کمال آباد، خ وليعصر - خ دهقان نژاد

 

  شماره تلفن: 02832583830، کدپستی: 3431171536،

  زیربنا 124 متر مربع، تاسیس شده در سال 1393


 

 
*کتابخانه‌ی عمومی یادگار امام

 

محمدیه، منطقه 6 کمربندی شهید بهشتی جنب کوچه 7

 

  شماره تلفن: 02832578157، کدپستی: 3491953434،

      زیربنا 1600متر مربع، تاسیس شده در سال 1388