فهرست

شهرستان آبیک
کتابخانه‌های شهرستان آبیک

 
*کتابخانه عمومی امام محمدباقر(ع)
آبیک، خیابان شهید رجایی كوچه دوازدهم


شماره تلفن: 02832823270، کدپستی: 3441917399،
زیربنا
440 متر مربع، تاسیس شده در سال 1356


کتابخانه‌ی عمومی امام رضا(ع)
نشانی: آبیک، خیابان مبارزان- کوچه 38شماره تلفن:02832894910، کدپستی: 3441768965
زیربنا
310 متر مربع، تاسیس شده در سال 1389
*کتابخانه‌ی عمومی امام علی (ع)نشانی: خاکعلی - خیابان شهید جلیلوند ( شهید نجاران ) -جنب دادگاه عمومی - روبروی اداره گاز


شماره تلفن:02832982313، کدپستی:3448116760
زیربنا
125 متر مربع، تاسیس شده در سال 1396