فهرست

شبكه‌های اجتماعی  
 
                                                 پرتال کتابخانه‌های عمومی استان قزوین



 
نام کتابخانه شهرستان شماره تلفن صفحه اینستاگرام
الغدیر بوئین زهرا 02834432420 alghadirlibrary
امام خمینی(ره) قزوین 02833660033 ketabkhane__emam
امام رضا(ع) آبیک 02832894910 library.emamreza.abyek
امام علی (ع) آبیک 02832982313 khakaliketab
امام  محمدباقر(ع) آبیک 02832823270 libemambagher_abyek
آیت الله کاشانی قزوین 02833423400 kashanilib
آیت الله مدنی بوئین زهرا 02834533591 madani_pl
آیت اله حاج سید حسین موسوی قزوین 02833617431 mosavi.library
باقرالعلوم(ع) بوئین زهرا 02834422907 esmatabadpl
بقیه الله آوج 02834762894 abegarmlib
پیامبر اعظم آوج 02834622145 avajlib
حسن صباح قزوین 02833712391 libhasansabah
حکمت بوئین زهرا 02834325010 hekmatpl
خواجه نصیرالدین طوسی قزوین 02833623064 khajehnasiredin.lib
دارالعباس البرز 02832374001 lib_darolabbas
دانش البرز 02832752056 lib_danesh
دبیرسیاقی البرز 02832562824 libdabirsiaghi
سالک قزوینی قزوین 02833262757 lib_salek_qazvini
شهدای امدادگر هلال احمر قزوین 02833361709 lib_shohadayeemdadgar
شهدای سیردان قزوین 02833613507 lib_shohadaysirdan
شهدای فارسجین تاکستان 02835762100 farsejinlibrary
شهدای قزوین قزوین 02833330646 shohada_library_qaz
شهدای کمال آباد البرز 02832583830 lib_shohadayekamalabad
شهید بهشتی تاکستان 02835222080 beheshti_lib
شهید ثالث تاکستان 02835275032 libsales
شهید رجایی سنجیده قزوین 02833552379 rajaee.library
شهید فهمیده تاکستان 02835220095 fahmide_librarians
شهید مطهری تاکستان 02835622040 motaharilib
شهید یدالله سلطانلو تاکستان 02835752913 lib_soltanloo
شیخ محمد عاملی بوئین زهرا 02834412544 lib_ameli_shal
صاحب الزمان(عج) بوئین زهرا 02834223080 buin.pl
عارف قزوینی قزوین 02833236383 aref.lib.qazvin
علامه دهخدا البرز 02832225771 dehkhoda.lib
علامه رفیعی قزوین 02833223780 rafiee_library
علامه طباطبایی تاکستان 02835520505 LIBRARYESFARVARIN
کامیاب آقایی تبریز قزوین 02833610626 keta.bkhonekamyabaqaeitabriz
یادگار امام البرز 02832578157 lib_yadegaremam